Kullabussen kör upp till stora parkeringsplatsen 300 meter från Kullens fyr 4 gånger per dag. Följ med Kullabussen på en tur runt Kullabygden, hoppa av vid fyren och hoppa på bussen när den kommer tillbaka. För tidtabell och info läs mer på hemsidan. www.kullabussen.se Varmt välkomna ombord:-)!...

För ett år sedan kom, den då 89-årige fyrmästaren Anders Widén på besök. Gången var långsam men blicken snabb. Han letade efter en vapensköld han fått av besättningen på HMS Kullen någon gång på 80-talet. Skölden hade legat honom varmt om hjärtat och var en...

Kullens fyr elektrifierades år 1937. I samband med elektrifieringen så byggdes en reservkraftsanläggning med två dieselmotorer som skulle starta i händelse av ett strömbortfall. Nu har dieslarna spelat ut sin roll. Den 7 september 2015 så hördes dieselmotorerna på Kullaberg en sista gång....

Kullaberg och Kullens fyr uppmärksammades i Svenska Dagbladet den 19:e juni. Såhär upplevde man Kullens fyr: "Fyren har återställts i 1930-talsanda och på väggarna hänger historier om skeppsbrott, hjältemodiga räddningsinsatser och förhäxande legender. Mest känd är historien om Kullamannen, en stjärntydare med övernaturliga krafter som dömde...