Fyrvaktaren på Kullens fyr
Kullens fyr, Sveriges högst belägna fyr och anlagd 1561, har en hänförande utsikt och en dramatisk historia. Mer än 200 skepp har lidit skeppsbrott utanför hornet sedan 1750-talet och flera vrak finns fortfarande kvar på havsbotten. Idag är fyren automatiserad och fyrvaktarens roll skiljer sig från forna tiders utmaning med att hålla lågan vid liv.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.