”Falskfyrning” på Bålberg

Posted by | No Tags | Uncategorized | Inga kommentarer till ”Falskfyrning” på Bålberg

På Bålberg som ligger knappa 1000 m sydöst om Kullens fyr finns en sten där man tror att någon form av eldplats funnits. Helt klart finns det mycket träkol i marken. Platsen finns utmärkt på tidiga 1600-talskartor och ingen vet riktigt när eldarna har börjat tändas där. Det är lockande att tro att det är en ”falskfyrnings” plats […]

Read More