Reservkraften går ur tiden

Posted by | No Tags | Uncategorized | Inga kommentarer till Reservkraften går ur tiden

Kullens fyr elektrifierades år 1937. I samband med elektrifieringen så byggdes en reservkraftsanläggning med två dieselmotorer som skulle starta i händelse av ett strömbortfall. Nu har dieslarna spelat ut sin roll. Den 7 september 2015 så hördes dieselmotorerna på Kullaberg en sista gång.


No Comments

Leave a comment